Huom. Tiedot saa näkyviin viemällä hiiren osoitin punaisen pallukan päälle.

 

Kartalle on merkitty vain Elias Haikosen sukukirjaan kuuluvien henkilöiden (ta­lojen) sijainti. Asukasluettelo perustuu vuoden 1939 henkikirjan tietoihin. Osalle perheistä on päivitetty tietoja 1940-44 syntyneillä lapsilla.

 

Isoilla kirjaimilla talon maarekisterissä oleva nimi, suluissa kansan käyttämä nimitys talosta tai sen asukkaista; omistaja jos se on muu kuin talon asu­kas; tämän jälkeen on lueteltu asuk­kai­den nimet  ja perhesuhteet. Elias Hai­kosen sukukirjaan kuuluville on mer­kitty syntymävuosi. Perheen pää on merkitty ensimmäisenä, muut per­hesuhteet on osoitettu seuraavasti:

 

v = vaimo, p = poika,  pp = pojanpoika,

pt = pojantytär, t = tytär, tt = tyttärentytär, tp = tyttärenpoika, mp = miehenpoika,

mt = miehentytär, vp = vaimonpoika,

vt = vaimontytär, ln = leskinainen, lm = leskimies, om = omistaja(t), per = peri­kunta, perilliset, os = omaa sukua, vy = vävy, vkr = vuokralainen, plv = palve­lusväki, lp = leskipoika, lt = leskitytär

 

 

RÄISÄLÄN TALOT JA NIIDEN ASUKKAAT  1939-1944